הנחיות של ארגון היצרנים האירופאים לשימוש בפרופילי מתכת​

1. מידע לתכנון ושימוש בפרופילי טיח ממתכת לביצוע טיח פנים וחוץ

תרגום הנחיות של הארגון האירופאי של יצרני הפרופילים ממתכת לטיח ובניה Euro profiles. 


מפרט זה להלן נועד לספק מידע לאדריכלים,מעצבים, יזמים, קבלנים, טייחים ובעלי מקצוע בעניין השימוש בפרופילי טיח ממתכת ובמפרט והשימוש הנכון בהם וכן פרופילים מאלומיניום,פלדת אל-חלד (נירוסטה) ועוד.


2. תכנון פרויקט/תכנון ובחירת פרופיל - אחריות, מפרט, אחסון

היצרנית פרוטקטור גרמניה מתחייבת כי פרופילי הטיח שהם מספקים בהתאם לתקנים EN 13658-1 ו-EN 13658-2 הם נקיים מפגמים (סימון CE). הם מיוצרים בהתאם להסמכת ISO או מערכות אבטחת איכות פנימיים. בקשר עם התכנון והשימוש בפרופילים עם חומרי הטיח ועל גבי תשתיות טיח יש לוודא כי החומרים השונים תואמים על פי האמור בטבלה. במידה ואין עובדים על פי האמור בטבלה מצוין באופן מפורש כי השילוב והמאפיינים הכימיים והפיזיים של הטייחים אינם כלולים באחריות יצרני הפרופילים. במקרים אלה, עמידות הפרופילים בפני קורוזיה אינה מובטחת.יש לאחסן את המוצרים בסביבה יבשה עד למועד השימוש.
הערות לטבלה הבאה:
- אסור שפרופילים מגולוונים יבואו במגע עם פרופילי אלומיניום ופרופילי פלדת אל חלד.
- אין לצפות פרופילים מגולוונים בעלי קצוות פי.וי.סי חלקים בטיח. יש לנקות את קצה הפי.וי.סי מיד 
לאחר הטיוח. על קצה הפי.וי.סי להיות עמיד בפני UV.
- ניתן לטייח פרופילים מגולוונים עם קצות פי.וי.סי מחוספסים. במקרה של תפרי התפשטות, יש להשאיר 
את אזור התפר פתוח ונקי ממלט/טיח.
במקרה של פרופילים מגולוונים עם ציפוי, יש להיזהר שלא לגרם נזק לציפוי הפרופיל.


טבלת בחירת פרופיל לפי סוג טיח

הטבלה שלהלן מהווה המלצה בלבד והיא מספקת את השילוב הנכון של פרופיל הטיח וסוגי/חומרי הטיח. חשוב להתייעץ לפני קבלת ההחלטה על השימוש.​

 

 

 

1X במקרה של דבק סינתטי, דבק שרף או טייחי גימור סיליקט/שכבות ציפוי על תשתיות מינראלים, יש להגן על פרופילים מגולוונים גם עם פריימר טיח ממולא בקוורץ, בקישור אורגאני (לא מדולל).
√2 אלומיניום עם שכבת בסיס (אלומיניום צבוע או מצופה).
אפור- מותר
ירוק- אסור
סגול- לא מתאים​

 

 

פתרונות חכמים לבניה